วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

วัดพระธาตุ ดอยสะเก็ด สถานที่ท่องเที่ยว (เชียงใหม่)

#รีวิวของอร่อย
.

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ตั้งอยู่บนดอยสะเก็ด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวัดประจำอำเภอดอยสะเก็ด เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีเรื่องราวกล่าวขานมากมายเกิดการโยงใยเป็นตำนานที่ผูกกับประวัติของเมืองเชียงใหม่ ประวัติของพระธาตุในเมืองเชียงใหม่ รวมถึงประวัติศาสตร์ของแผ่นดินล้านนา ด้วยเรื่องราวอันซับซ้อนนี้ ยากที่จะอธิบายให้จบในบทเดียว จะขอกล่าวถึงตำนานที่เป็นต้นกำเนิดของวัดพระธาตุดอยสะเก็ดแห่งนี้

ตำนานวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ได้ถูกบันทึกไว้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมแล้ว พระองค์ได้มาปรากฏกายทิพย์บนดอยแห่งหนึ่ง ใกล้ๆ กันมีหนองน้ำซึ่งเป็นที่อยู่ของพญานาคสองตน พญานาคทั้งสองได้เห็นองค์พระพุทธเจ้าทรงเปล่งแสงแสดงปาฏิหาริย์เป็นอัศจรรย์ยิ่ง พญานาคเกิดความเลื่อมใสศรัทธา จึงได้แปลงกายเป็นมนุษย์ แล้วนำดอกบัวในหนองน้ำไปถวายแด่พระพุทธองค์เป็นพุทธบูชา พระองค์ทรงรับดอกบัวแล้วได้ประทานพระเกศาธาตุแก่พญานาคคู่นั้น พญานาคจึงได้ก่อกองหินขึ้นมาเพื่อบรรจุพระเกศาธาตุประดิษฐานไว้บนดอยแห่งนี้

เขาว่ากันว่าใครมาขอพรที่นี่เกี่ยวกับการค้าขายจะดีมากๆ ใครมีโอกาสแนะนำให้มาเลย ปังปุสุดๆ

.

ประเภท : วัด,สถานที่ท่องเที่ยว
.
เปิด : 08:00 – 16:00 น.
.
พิกัด : 118 ตำบล เชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด
GPS : ลายแทงตามไปตำ
.
รับรีวิวร้าน/สถานที่ท่องเที่ยว/สินค้า อื่นๆ
ติดดต่องานรีวิว : 065-1422982

พระพุทธรูปที่นี่สวยมากๆ
ข้างในก็เป็นงานฝาผนังสวยสุดๆ
ไหว้ขอพรกัน
ข้างนอกก็สวยมากๆ
ถ่ายรูปกันก่อน 1 กรุบ