วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ศาลเจ้าพ่อกวนอู ย่านเมืองเก่าสงขลา

#รีวิวของอร่อย
.

มาเที่ยวสงขลากันแล้วหลักๆคือเรามา ต้องมาไหว้ศาลหลักเมืองและศาลเจ้าพ่อกวนอูที่ดูแลปกปักรักษาที่นี่มากแต่โบราณ ที่นี่สร้างเมื่อ พ.ศ.2538 ด้วยเงินบริจาคของชาวไทยเชื้อสายจีน ที่นับถือศาสนาพุทธ และมีความศรัทธาต่อเทพเจ้ากวนอู เทพผู้มีความจงรักภักดี กตัญญูรู้คุณ มีคุณธรรม และซื่อสัตย์เป็นเลิศ ปัจจุบันมีการจัดพิธีกรรมไหว้บรรพบุรุษของชาวจีนในทุกขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปี ซึ่งจะมีพีธีไหว้เจ้าร้อยแปดองค์ เจ้าพ่อกง เจ้าแม่ทับทิม และเจ้าแม่แห่งโชคลาภที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนับถือ เพื่อความเป็นสิริมงคล และมีความสุขความเจริญในการประกอบอาชีพร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไป

ประเภท : วัด
.
เปิด : 08:00 – 18:00 น.
.
พิกัด : ถนนนางงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 
GPS : ลายแทงตามไปตำ
.
รับรีวิวร้าน/สถานที่ท่องเที่ยว/สินค้า อื่นๆ
ติดดต่องานรีวิว : 065-1422982

เปิดทุกวัน
จริงๆเปิด 08:00-17:00 น.
มากราบไหว้
มาสัการะเพิ่มความเป็นศิริมงคล
ที่นี่เปิดทุกวัน
มาหามุมถ่ายรูป พาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยว