วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ศาลเจ้าปุนเจ้ากง (ย่านเมืองเก่าสงขลา)

#รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว
.

วันนี้แอดพาทุกคนมาไหว้ ศาลเจ้าปุนเถ้ากง เป็นศาลเจ้าเก่าแก่แห่งหนึ่งในย่านเมืองเก่าสงขลาเลย ลักษณะของตัวอาคารเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนๆ สะท้อนคุณค่าทางความเชื่อและความศรัทธา ของบรรพบุรุษชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานยัง สงขลา ปัจจุบันศาลเจ้ามีสภาพชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา การบูรณะซ่อมแซมจึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมไว้ให้ชนรุ่นหลัง

ด้านความเชื่อเขาว่ากันว่าเมื่อก่อน ก่อนที่ชาวเลจะไปออกทะเลไปค้าขายให้ปลอดภัยจากการเดินทางและค้าขายดี ขอให้เป็นศิริมงคลแก่ครอบครัวและคนรอบข้างหลายๆคนให้อยู่เย็นเป็นสุข

.

ประเภท : วัด,ศาลเจ้า
.
เปิด : 09:00 – 17:00 น.
.
พิกัด : 28 ซอย หนองจิก อำเภอเมือง อำเภอเมืองสงขลา
GPS : ลายแทงตามไปตำ
.
รับรีวิวร้าน/สถานที่ท่องเที่ยว/สินค้า อื่นๆ
ติดดต่องานรีวิว : 065-1422982

เปิดทุกวันนะจ๊ะทุกคน
ไหว้ขอพรกัน
มุมถ่ายรูป